Sách quản trị chiến lược

Showing all 21 results

 • Sản phẩm : THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT KPI
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG – ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ TOÀN DIỆN  ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Th.s Đoàn Thị Hồng Vân)
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHÁI LUẬN VÀ CÁC TÌNH HUỐNG (FRED R. DAVID)
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : MBA TRONG TẦM TAY – CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (LÊ THẾ GIỚI – NGUYỄN THANH LIÊM)
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : KẾ HOẠCH KINH DOANH – PHẠM NGỌC THÚY
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – BÀI TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : TƯ DUY CỦA CHIẾN LƯỢC GIA – NGHỆ THUẬT KINH DOANH NHẬT BẢN
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : BỘ SÁCH KPI, THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : BỘ SÁCH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : BỘ SÁCH CHIẾN LƯỢC CẠNH – LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA MICHAEL E PORTER
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :
 • Sản phẩm : VÙNG LỢI NHUẬN – LÀM THẾ NÀO XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VÙNG LỢI NHUẬN TRONG CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦA BẠN
 • Giá : 140,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Quà tặng :
 • Khuyến mại :
 • Chính sách :
 • Thông tin nổi bật :