SÁCH GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (Tái bản lần thứ nhất)

129.000đ

  Mô tả ngắn:

  Nội dung cuốn Giáo trình hệ thống thông tin quản lý như sau:

  Phần A. Những khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin

  Chương 1: Thông tin quản lý trong các tổ chức

  Chương 2: Hệ thống thông tin trong tổ chức

  Phần B. Các thành phần công nghệ của hệ thống thông tin

  Chương 3: Phần cứng máy tính điện tử

  Chương 4: Phần mềm máy tính điện tử

  Chương 5: Quản trị các nguồn dữ liệu

  Chương 6: Viễn thông và các mạng truyền thông

  Phần C. Các hệ thống thông tin dưới góc độ quản lý và ra quyết định

  Chương 7: Hệ thống xử lý giao dịch

  Chương 8: Hệ thống thông tin quản lý

  Chương 9: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định

  Phần D. Các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh

  Chương 10: Hệ thống thông tin tài chính

  Chương 11: Hệ thống thông tin marketing

  Chương 12: Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh

  Chương 13: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực

  Chương 14: Các hệ thống thông tin tích hợp trong kinh doanh

  Chương 15: các hệ thống thương mại điện tử trong kinh doanh

  Chương 16: Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng

  Phần E. Phát triển các hệ thống thông tin trong tổ chức

  Chương 17: Quy trình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức

  Chương 18: Tổng quan về phát triển hệ thống

  Phần F. Quản trị các nguồn lực và vấn đề an toàn hệ thống thông tin

  Chương 19: Quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin trong tổ chức

  Chương 20: An toàn hệ thống thông tin và các khía cạnh đạo đức xã hội liên quan

  Mời các bạn đón đọc!