THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI

168.000đ

  Mô tả ngắn:

  Marketing mối quan hệ

  Marketing điện tử

  Email Marketing

  Marketing truyền thông tích hợp

  Marketing truyền thông xã hội

  Thương mại điện tử và quản trị thương mại điện tử…

  • Tác giả: Lưu Đan Thọ – Tôn Thất Hoàng Hải
  • Nhà xuất bản Tài chính